Od: 
 Do: 
a
186 dokumentů  sbaleno do 139Seřadit:   Abecedně  asc1 sloupec
Monografie
Akropole na hradišti Závist v 6.-4. stol. př. Kr. = 
Drda, Petr , 1944-; Rybová, Alena , 1931-
collections

Nalezen ve virtuální sbírce

vc:26e7764d-a52f-42f4-b881-f4550de3fafa
Monografie
Analysis of the Czech Neolithic pottery: morphological and chronological structure of projections = Analýza české neolitické keramiky : morfologická a chronologická struktura výčnělků 
Pavlů, Ivan , 1938-; Zápotocká, Marie , 1931-; Archeologický ústav (Československá akademie věd : Praha, Česko)
Monografie
Archaeologické nálezy z okolí Horažďovic 
Želízko, Jan Vratislav, 1874-1938
collections

Nalezen ve virtuální sbírce

vc:5c2321df-2d8d-4a87-a262-15ffff990d81
Monografie
Archaeologische Rettungstaetigkeit in den Braunkohlengebieten und die Problematik der siedlungs-geschichtlichen Forschung: Internationales Symposium Most 7.-11. April 1986, Archäologisches Institut der Akademie der Wissenschaften 
Černá, Eva, 1945-; Internationales symposium : Archaeologische Rettungstaetigkeit in den Braunkohlengebieten und die Problematik der siedlungs-geschichtlichen Forschung. (1986 : Most); jn19981002605
collections

Nalezen ve virtuální sbírce

vc:26e7764d-a52f-42f4-b881-f4550de3fafa
Monografie
Archaeology in Bohemia 1981-1985 
Pleiner, Radomír, 1929-; Hrala, Jiří, 1931-2002; Charvát, Petr, 1949-; Richter, Miroslav, 1932-2011; Archeologický ústav (Československá akademie věd : Praha, Česko)
collections

Nalezen ve virtuální sbírce

vc:26e7764d-a52f-42f4-b881-f4550de3fafa
Monografie
Archeologická základna v Mikulčicích 
Poláček, Lumír, 1960-; Pelčák, Petr, 1963-; Kořínková, Jana, 1981-; Uřídilová, Marcela; Livingstone, David, 1966-; Archeologický ústav (Akademie věd ČR : Brno, Česko)
collections

Nalezen ve virtuální sbírce

vc:809d92e6-abd0-4642-ba73-f1f259275d96
Monografie
Archeologičeskije izučenija pamjatnikov 6-15 vekov v Čechii 1975-1985 gg 
Richter, Miroslav, 1932-2011; Váňa, Zdeněk, 1924-1994; Hrala, Jiří, 1931-2002; Smetánka, Zdeněk, 1931-2017; Krutinová, A.; Krutina, Ivan; Archeologický ústav (Československá akademie věd : Praha, Česko); Kongres Meždunarodnoj unii slavjanskoj archeologii (5. : 1985 : Kijev); jk01102483; jk01141391; jk01042659; jk01120072; ko2003165129
collections

Nalezen ve virtuální sbírce

vc:26e7764d-a52f-42f4-b881-f4550de3fafa
Monografie
Archeologie nenalézaného: sborník přátel, kolegů a žáků k životnímu jubileu Slavomila Vencla 
Neústupný, Evžen; Neustupný, Evžen
collections

Nalezen ve virtuální sbírce

vc:26e7764d-a52f-42f4-b881-f4550de3fafa
Monografie
Archiv 3.0: systém Archeologické databáze Čech : uživatelská příručka 
Kuna, Martin, 1954-; Křivánková, Dana, 1965-
collections

Nalezen ve virtuální sbírce

vc:26e7764d-a52f-42f4-b881-f4550de3fafa
Monografie
Barbarská sídliště 
Droberjar, Eduard , 1963-; Komoróczy, Balázs , 1970-; Vachůtová, Dagmar , 1975-
collections

Nalezen ve virtuální sbírce

vc:809d92e6-abd0-4642-ba73-f1f259275d96
Monografie
Bečov IV - sídelní areál středopaleolitického člověka v severozápadních Čechách: Jan Fridrich, Ivana Sýkorová 
Fridrich, Jan; Fridrich, Jan; Sýkorová, Ivana
collections

Nalezen ve virtuální sbírce

vc:26e7764d-a52f-42f4-b881-f4550de3fafa
Monografie
Blížkovice - Bojanovice - Střelice: Latenzeitliche Funde von F. Vildomec 
Ludikovský, Karel, 1923-1979; Poulík, Josef, 1910-1998; Ludikovská, Běla; Cimflová, M.; Dostálová, J.
collections

Nalezen ve virtuální sbírce

vc:809d92e6-abd0-4642-ba73-f1f259275d96
Monografie
Borotice 
Stuchlík, Stanislav
collections

Nalezen ve virtuální sbírce

vc:809d92e6-abd0-4642-ba73-f1f259275d96
Monografie
Březno und germanische Siedlungen der jüngeren Völkerwanderungszeit in Böhmen 
Pleinerová, Ivana
collections

Nalezen ve virtuální sbírce

vc:26e7764d-a52f-42f4-b881-f4550de3fafa
Monografie
Bylany. Výzkum 1953-1967 
Monografie
Bylany: Varia 
collections

Nalezen ve virtuální sbírce

vc:26e7764d-a52f-42f4-b881-f4550de3fafa
Monografie
Cimburk und die Höhensiedlungen des Frühen und Älteren Äneolothikums in Böhmen 
Zápotocký, Milan, 1933-; Vencl, Slavomil, 1936-2019; Peške, Lubomír, 1948-; Archeologický ústav (Akademie věd ČR : Praha, Česko)
collections

Nalezen ve virtuální sbírce

vc:26e7764d-a52f-42f4-b881-f4550de3fafa
Monografie
The corded ware culture in Moravia and in the adjacent part of Silesia: (catalogue) 
Šebela, Lubomír; Šebela, Lubomír
collections

Nalezen ve virtuální sbírce

vc:809d92e6-abd0-4642-ba73-f1f259275d96
Monografie
Čechy v době bronzové 
Stocký, Albín, 1876-1934; jk01121214
collections

Nalezen ve virtuální sbírce

vc:5c2321df-2d8d-4a87-a262-15ffff990d81
Monografie
Čechy v době kamenné 
Stocký, Albín, 1876-1934; jk01121214
collections

Nalezen ve virtuální sbírce

vc:5c2321df-2d8d-4a87-a262-15ffff990d81
Monografie
Čechy za doby knížecí 
Píč, Josef Ladislav, 1847-1911; Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění; Společnost Musea Království českého
collections

Nalezen ve virtuální sbírce

vc:175f7bc8-e51b-4fb3-b737-cfd7f3f2a43b
Monografie
Činnosti na neolitickém sídlišti Bylany: prostorová analýza keramiky 
Pavlů, Ivan, 1938-
collections

Nalezen ve virtuální sbírce

vc:26e7764d-a52f-42f4-b881-f4550de3fafa
Monografie
Das Urnengräberfeld von Podolí 
Říhovský, Jiří, 1924-2014; Dostálová, Jana
Monografie
Digitální archiv Archeologického ústavu v Praze: uživatelská příručka 
Kuna, Martin, 1954-; Bžatek, Martin; Křivánková, Dana, 1965-; Kundera, Martin; Mazancová, Magda; mzk2004239326; mzk2009539764
collections

Nalezen ve virtuální sbírce

vc:26e7764d-a52f-42f4-b881-f4550de3fafa
Monografie
Dvě století vědecké numismatiky v Českých zemích (1771-1971) 
Nohejlová - Prátová, Emanuela; Šimek, Eduard; Nohejlová-Prátová, Emanuela; Šimek, Eduard
collections

Nalezen ve virtuální sbírce

vc:809d92e6-abd0-4642-ba73-f1f259275d96
Monografie
Germanen beiderseits des spätantiken Limes 
Precht, Gundolf; Tejral, Jaroslav; Fischer, Tomas; Precht, Gundolf; Tejral, Jaroslav , 1933-; Fischer, Thomas , 1949-
collections

Nalezen ve virtuální sbírce

vc:809d92e6-abd0-4642-ba73-f1f259275d96
Monografie
Germáni: tajemné národy ze severu 
Künzl, Ernst, 1939-; Hlavička, Jan, 1951-2018
collections

Nalezen ve virtuální sbírce

vc:19100de5-a1b2-4b02-9f50-246e1c2f1517
Monografie
Gotické kamnové kachle z hradu a zámku v Českém Krumlově = 
Ernée, Michal , 1963-
collections

Nalezen ve virtuální sbírce

vc:26e7764d-a52f-42f4-b881-f4550de3fafa
Monografie
The Gravettian along the Danube: proceedings of the Mikulov conference, 20.-21. November, 2002 
Svoboda, Jiří A. , 1953-; Sedláčková, Lenka
collections

Nalezen ve virtuální sbírce

vc:809d92e6-abd0-4642-ba73-f1f259275d96
Monografie
The Gravettian of Bohemia 
Šída, Petr, 1976-; Nývltová Fišáková, Miriam, 1974-; Pokorný, Petr; Přichystal, Antonín, 1950-; Sklenář, Karel, 1938-; Ulrychlová, Eva; Verpoorte, Alexander
collections

Nalezen ve virtuální sbírce

vc:809d92e6-abd0-4642-ba73-f1f259275d96
Monografie
Grešlové Mýto: äneolithische Höhensiedlung "Nad Mírovcem". Katalog der Funde 
Medunová-Benešová, Anna
Monografie
Horákovské sídliště v Brně-Králově Poli 
Nekvasil, Jindra , 1926-2009
Monografie
Hort- und Einzelfunde der Úněticer Kultur und des Věteřover Typus in Mähren 
Tihelka, Karel, 1898-1973; Tichý, R.; Tichá, E.; Rozbroj, L.; Págo, Ladislav, 1927-2004; jk01132375; jk01091494
collections

Nalezen ve virtuální sbírce

vc:809d92e6-abd0-4642-ba73-f1f259275d96
Monografie
Hortfunde der frühen Bronzezeit in Böhmen 
Moucha, Václav; Moucha, Václav
collections

Nalezen ve virtuální sbírce

vc:26e7764d-a52f-42f4-b881-f4550de3fafa
Monografie
Hradiště Mikulčice-Valy a Velká Morava 
Poláček, Lumír, 1960-; mzk2004148597
collections

Nalezen ve virtuální sbírce

vc:809d92e6-abd0-4642-ba73-f1f259275d96
Monografie
Hrady českého Slezska 
Kouřil, Pavel; Kouřil, Pavel , 1950-; Prix, Dalibor , 1961-; Wihoda, Martin , 1967-; Kouřil, Jiří; Hansliková, Elvira
collections

Nalezen ve virtuální sbírce

vc:809d92e6-abd0-4642-ba73-f1f259275d96
Monografie
Hutnický region Říčansko 
Venclová, Natalie, 1945-; kup19950000106640
collections

Nalezen ve virtuální sbírce

vc:26e7764d-a52f-42f4-b881-f4550de3fafa
Monografie
Internationale Tagungen in Mikulčice. Bd. 3. Frühmittelalterliche Machtzentren in Mitteleuropa ; Mehrjährige Grabungen und ihre Auswertung 
Poláček, Lumír; Brachmann, Hansjürgen; Staňa, Čeněk , 1930-2003
collections

Nalezen ve virtuální sbírce

vc:809d92e6-abd0-4642-ba73-f1f259275d96
collections

Nalezen ve virtuální sbírce

vc:809d92e6-abd0-4642-ba73-f1f259275d96
Monografie
Iron in archaeology 
Pleiner, Radomír
collections

Nalezen ve virtuální sbírce

vc:26e7764d-a52f-42f4-b881-f4550de3fafa
Monografie
Iron in archaeology: the European bloomery smelters 
Pleiner, Radomir; Pleiner, Radomír , 1929-
collections

Nalezen ve virtuální sbírce

vc:26e7764d-a52f-42f4-b881-f4550de3fafa
Monografie
Jevišovice - Starý zámek: Schicht C2, C1, C : Katalog der Funde 
Medunová, Anna , 1929-2001; Doležal, J.
Monografie
Jevišovice - starý zámek: Schicht B - Katalog der Funde 
Medunová-Benešová, Anna
Monografie
Kapitulní chrám sv. Petra a Pavla na Vyšehradě: archeologický výzkum 
Nechvátal, Bořivoj
collections

Nalezen ve virtuální sbírce

vc:26e7764d-a52f-42f4-b881-f4550de3fafa
Monografie
Katalog archeologických nálezů z hradu Košumberka 
Frolík, Jan , 1956-; Musil, Jan , 1979-; Archeologický ústav (Akademie věd ČR : Praha, Česko)
collections

Nalezen ve virtuální sbírce

vc:26e7764d-a52f-42f4-b881-f4550de3fafa
Monografie
Kelten, Germanen, Römer im Mitteldonaugebiet vom Ausklang der Latene-Zivilisation bis zum 2. Jahrhundert 
Tejral, Jaroslav, 1933-; Pieta, Karol, 1941-; Rajtár, Ján, 1954-
collections

Nalezen ve virtuální sbírce

vc:809d92e6-abd0-4642-ba73-f1f259275d96
Monografie
Kostel Povýšení svatého Kříže v Radonicích nad Ohří 
Meduna, Petr, 1963-; Pařez, Jan, 1961-; Tlustý, Jaromír
collections

Nalezen ve virtuální sbírce

vc:26e7764d-a52f-42f4-b881-f4550de3fafa
Monografie
Kosterné pozůstatky ze středověkého pohřebiště na Oškobrhu 
Blajerová, Miroslava , 1928-
Monografie
Kostrové pozůstatky ze slovanského pohřebiště v Radomyšli 
Blajerová, Miroslava , 1928-
Monografie
Křepice, Bez. Znojmo: Äneolitische Höhensiedlung "Hradisko" : Katalog der Funde 
Medunová, Anna, 1929-2001; Ludikovská, Běla; Dostálová, J.
collections

Nalezen ve virtuální sbírce

vc:809d92e6-abd0-4642-ba73-f1f259275d96
Monografie
Krása, která hřeje 
Menoušková, Dana; Měřínský, Zdeněk , 1948-; Loskotová, Irena , 1958-
collections

Nalezen ve virtuální sbírce

vc:809d92e6-abd0-4642-ba73-f1f259275d96
Monografie
Kultura lužických popelnicových polí na východní Moravě 
Dohnal, Vít , 1932-; Vlastivědný ústav (Olomouc, Česko)
Monografie
Kutná Hora - Denemark 
Zápotocký, Milan , 1933-; Zápotocká, Marie , 1931-
collections

Nalezen ve virtuální sbírce

vc:26e7764d-a52f-42f4-b881-f4550de3fafa
collections

Nalezen ve virtuální sbírce

vc:26e7764d-a52f-42f4-b881-f4550de3fafa
Monografie
L'Occident romain et l'Europe centrale au début de l'époque des Grandes Migrations 
Pilet, Christian; Kazanski, Michel; Tejral, Jaroslav
collections

Nalezen ve virtuální sbírce

vc:809d92e6-abd0-4642-ba73-f1f259275d96
Monografie
Lovci posledních mamutů na Moravě 
Nerudová, Zdeňka , 1971-
collections

Nalezen ve virtuální sbírce

vc:19100de5-a1b2-4b02-9f50-246e1c2f1517

>Nahrávám další dokumenty...