• Použitá omezení
Od: 
 Do: 
a
36432 dokumentů  sbaleno do 283Seřadit:   Abecedně   | Podle relevance1 sloupec
Periodikum
Živa 
collections

Nalezen ve virtuální sbírce

vc:6a2c138e-0978-4a4c-b942-b95cb8c11845
Stránka
644 
(... 644 Živa (periodikum), 15.30,76. 136, 146, 149. 152, 153. 187. 190, 191,213, 225. 226,227, 231, 233,277,404-406, 408-410, 412, 464.465, 467.468,474,485, 490, 496.585-587 ŽUKOVSKIJ Pjotr Michajlovič. 223 ...)
Stránka
102 
(... trest) Infanticidium* utopenie (ženský trest) sťatie pochovanie za živa a prepichnutie kolom (ženský ...)
(... kolesom, následne vystavenie na kolese ešte za živa * Pri infanticidiu sa nedá hovoriť o bežnom či ...)
collections

Nalezen ve virtuální sbírce

vc:19100de5-a1b2-4b02-9f50-246e1c2f1517
Stránka
56 
(... Mapování a faunistika 150 let časopisu Živa - různé etapy popularizace přírodních věd a biologie v Čechách Funk A., Krupková L. & Šrotová J. Živa - časopis pro biologickou práci, A V ČR, Praha ...)
Stránka
307 
(... svévolných lingvistických konstrukcí. V tomto procesu nadále sehrávala závažnou úlohu Purkyňova Živa, po Purkyňově smrti roku 1869 redigována geologem Janem Krejčím ještě dalších šest let jako Sborník vědecký Živa ...)
Stránka
79 
(... Z. Šmahel Committee for Postgraduate Studies in Anthropology - Head of the Committee Acta Chirurgiae Plasticae - Vice-chairman of the Editorial Board ŽIVA - Member of the Editorial Board Committee ...)
Stránka
359 
(... stránkách přírodovědeckého sborníku Živa zabubnoval do jiného útoku: „Boj neustane nikdy, avšak směr ...)
(... směry a účely lidské, Živa XIII, 1866, s. 81-96. 2 Srov. úvodní článek 2. ročníku časopisu Živa ...)
Stránka
144 
(... 2000. Velemínský J. Má význam zkoumat hroby našich předků? Živa 2016; 44: 247-248. 144 ...)
collections

Nalezen ve virtuální sbírce

vc:19100de5-a1b2-4b02-9f50-246e1c2f1517
Stránka
173 
(... . ,20, 3 : 193 -* 207. Oliva O., 1957 X Bohumil Lhotský : SkleaSné domovy. Živa, 1957, 2 : 75 •* 76. Oliva 0., 1957 : Zdenék 7og«l x Akvarljní rybky. Živa, 2 : 76. Oliva O., 1959 : Vlete, čo je "laorský ...)
Stránka
14 
(... , shlukují se chromatická zrna (v »nukleoly«) větší nebo menší, které jsou i za živa a vůbec na nezbarvených ...)
(... cyst, a z těch ještě žádná po praeparaci nejevila jádro takového tvaru jako za živa. Jádra jeví se zde ...)
Stránka
104 
(... . 959 Martiâ M. et J. šolc (1974): Mládež a péče o životní prostředí. - Živa, Praha, 22(40): 4. 960 ...)
(... ): Národní parky a ochrana přírody na Novém Zélandě. - Živa, Praha, 26: 7-11· 963 Mejstřik V. (1978 ...)
Stránka
162 
(... (CZ) - (5758=1997/1998 vyd. 1997), (5759=1998/1999) Živa (CZ) - 46, č. 6(1998) Život (CZ) - č. 1-12 ...)
Stránka
423 
(... , jenž se dal za živa dvakráte pohřbít. Po prvé tak učinil za přítomnosti jednoho anglického důstojníka ...)
(... fakir znova к životu. Týž fakir dal se potom ještě jednou za živa pohřbít. Tehdy si zacpal voskem uši i ...)
Stránka
629 
(... Zprávy hospodářské (Něm. Brod) Zvěst od Nežárky (Jindř. Hradec) Zvon (Písek) Ženské listy I. Živa. Čas. přírodnický. S příl. Průmyslník dále jako sborník II. Živa. Čas. přírodnický Živnostenské listy ...)
Stránka
329 
(... , 1974 Dyk V., Oliva 0.: Doc. ing. dr. techn. František Volf se dožil 75 let. Živa, 22, 3: 100, 1974 Dyk V., Oliva 0.: 20. výročí smrti univ, prof. PhDr MVDr h.c. Oldřicha Viléma Hykeše. Živa, 23, 5 ...)
Stránka
148 
(... tvárí kult vůdce, jemuž jsou za živa stavěny pomníky, pojmenovávají se po něm ulice, instituce a encyklopedie a jeho narozeniny jsou předmětem oficiálních oslav. V předválečné republice byl předmětem takového ...)
collections

Nalezen ve virtuální sbírce

vc:f30e7fd6-c49e-4da5-aefb-26505c2d0b2b
Stránka
202 
(... beze změny· Což zde musíme za živa shnít? 24· listopadu 1944 Vyfasovali jsme teplé prádlo a zimní ...)
Stránka
64 
(... 3.9 EDITORIAL ACTIVITIES - MEMBERSHIP IN EDITORIAL BOARDS OF JOURNALS Lubomír Adamec, Štěpán Husák - Živa (Prague; in Czech) Jan Květ - Photosynthetica (Prague) - Aquatic Botany (Amsterdam) - Wetlands ...)
Stránka
68 
(... malakozoologie ve světle vzpomínek Naše malakozoologie za 1. republiky. -Živa, XLIX (LXXXVII), 2, kulér XXI Praha ...)
(... . - Živa, XLIX (LXXXVII), 1, kulér V Praha Ložek V. (2001): Naše malakozoologie ve světle vzpomínek Ve ...)
Stránka
174 
(... ..., Nejen hardwarem sítje živa, Když máte jazyk do iks (formát XML), Pálím, pálíš, pálíme (přehled ...)
collections

Nalezen ve virtuální sbírce

vc:19100de5-a1b2-4b02-9f50-246e1c2f1517
Stránka
158 
(... . 2008: Předneolitická krajina, vegetace a role moderního člověka ve střední Evropě. Živa 4: 146-150 ...)
(... kvartéru. Dokořán. LOŽEK, V. 2009: Refugia, migrace a brány II. Ve světle dnešních poznatků. Živa 5: 194 ...)
collections

Nalezen ve virtuální sbírce

vc:19100de5-a1b2-4b02-9f50-246e1c2f1517
Stránka
169 
(... nechal osoby usvědčené z cizoložství svázat do páru a za živa upálit.556 Císař Aurelianus rozkázal ...)
(... jiných hořlavin a na ní provinilý pár za živa upálit, ut foedos sic ardores honestiori incendio aboleret ...)
Stránka
58 
(... chvělo / za živa v těle.“ (Stará píseň o Atlim, 25). Gunnar neměl nejmenší důvod podezřívat Hpgniho, že ...)
(... tu sám hunský vládce: to on nařizuje, aby Hpgnimu bylo za živa vyříznuto srdce z těla a aby byl ...)
collections

Nalezen ve virtuální sbírce

vc:19100de5-a1b2-4b02-9f50-246e1c2f1517
Stránka
141 
(... velikém díle, к němuž také oni přispěli malým zrnkem, s nímž se za živa ztotožnili. Žádná idea nedovede ...)
(... . Smutná jest jen smrt sobce, který již za živa uvolnil svazky, jimiž přírodní nutnost a mravní zákon ho ...)
Stránka
34 
(... změnách, které okolí svého ne«ďráždí a kde tudíž pozorované příznaky za živa téměř s jistotou onemocnělé ...)
(... při pitvání nalezen sklerotickým, vyznačují se za živa emi¬ nentním porušením rovnováhy tělesné. Také ...)
Stránka
183 
(... , vyskočil synek, otočil se na patě a tleskaje rukama, výskal: „Matinka je živa! Matinka je živa!" A matinka ...)
collections

Nalezen ve virtuální sbírce

vc:f7e5e7d9-2cfb-4254-b07f-2d9784076529
Stránka
46 
(... , Praha 1965. 18 P. OLIVA, "Lycnrgan" Sparta, Živa antika 16, 1966, 123-134} Das lykurgische Problem ...)
Stránka
85 
(... proviněni za živa kolem lámaný, od krku začnouc, a potom do 85 ...)
Stránka
22 
(... {živa* sníženou o spotřební daň a maloobchodní přirážku. Rovněž cenu lihovin konstruuje po odpoStsní ...)
Stránka
199 
(... - 199 - živa obyvatelstva. Seliger tehdy dospěl к názoru, že stát není schopen sám udělat pořádek, že z politických krizí roste hospodářská bída (?) a že ještě za války se musí vyřešit národnostní ...)
Stránka
28 
(... šíření karanténních plevelů. - Živa, Praha, 34/2: 42-43. Jehlík V. (1986): Nový návrh karanténích ...)
Stránka
32 
(... . Zprávy botanické zahrady Průhonice 9: 37-42. Blažek M. (1987): Ochrana genofondu okrasných rostlin. Živa ...)
Stránka
101 
(... strychninu, po němž však vlčura nedrží srsti. Pravdu měl Buffon, an napsal: »Vlk za živa tropí jen zlo, a po ...)
Stránka
137 
(... Andromedy ty takto se odvděčit toužíš? Takovou odměnu chystáš mu za to, že živa jest dosud? Abys však pravdu ...)
collections

Nalezen ve virtuální sbírce

vc:82614131-0028-45f9-948c-049da066e954
Stránka
14 
(... modí.rnl vědy, kte¬ rou publikoval v sérii článků, v časopise Živa (1861-3) pod prostým názvem Akademie ...)
Stránka
336 
(... příspěvky o parazitech, doporučujeme: Vesmír (www.vesmir.cz) Živa (www.ziva.avcr.cz) 336 ...)
collections

Nalezen ve virtuální sbírce

vc:19100de5-a1b2-4b02-9f50-246e1c2f1517
Stránka
606 
(... 606 Vždyť jste živa! — Ale nebudu! Proč by Vás tipálilif — Bože. každý musí nějakou smrtí sejít. Proč se tedy tak bát? — Co pak je to maličkost! Proč jste tak ustrašena? — Jsou všechna města pr>x. Jak ...)
Stránka
413 
(... gdna. ktož' hledají eho. živa b- udu sice jich' na vieki viekoma. '-'sroz'pom-=ienu sie. i obraceni ...)
(... ma. emu budě živa. 6 a plemie me služiti budě emu. J 32ZviestovanT budě gdinu na- 8 roď ...)
Stránka
159 
(... . 108-113. KOUTECKÁ. V. (1999): Nejen botanická vycházka do okolí Karviné. Živa. Vol. 47. No. 1. p. 44 ...)
(... živočichů. Živa, Vol. 47. No. 5, p. 233-234. PRYMUSOVÁ, Z. (1998): Přírodní rezervace Rezavka. Zpravodaj ...)
Stránka
213 
(... za živa rozdávati, neměl jest milovanie zřiezeného a jistého к Bohu, že jest sám z své svobod | né vóle za 248b živa neučiniv, porúčie komus nevěda, co on z toho učiní a jakým úmyslem a komu rozdá ...)
Stránka
48 
(... zzévil, kdy má umřieti. Sedmé znamenie, když ten, skrzě kohož sě dějí za živa, s kterýmž když i po smr ...)
(... ] bludní 0—68 s ] z tohoto 0 — 70 když ten ... za živa ] že ne obludně zdáli sú sě jí viděnie za zdravého ...)
Stránka
89 
(... . Praha. Ložek V. (1999): Epilitičti plži (Epilithic Gastropods). - Živa, XLVII (LXXXV), 3: 126. Praha ...)
(... , BÚ AVČR, Praha. Ložek V. (1999): Jihoevropský plž Monacha cartusiana v Českém krasu. - Živa, XLVII ...)
Stránka
80 
(... Základní pojmy a vztahy. - Živa, L, 3: 108-111. Academia. Praha. Ložek V. (2002): Flóra - vegetace - substrát. II. Druhotné změny substrátů a rušivé vlivy. - Živa, L, 4. 157-160. Academia. Praha. Ložek V ...)
Stránka
69 
(... , její geologický a biologický význam. Živa. Praha Mikuláš R.: Vrtavá činnost hmyzu ve skalních městech ...)
(... . Světový kongres herpetologie Praha, 2.-10. srpna 1997. Živa. Praha. Roček Z.: Der Messeier Salamander. In ...)
Stránka
522 
(... , dokud: Ráda bych ho viděla na svém chlebě, zakáď sem ešče živa (Jicko). zákaiec, -1’ca, »brousek* ve ...)
(... Oze-fem ešče na úbytů (Vlk 85) Už к vám víc nepřijdu, zakel živa budu (Suš. 145, val.). zakládací ...)
Stránka
363 
(... . PURKYNÈ, Emanuel. 1855. Výlet do Šumavy. Živa 3, č. 1, 2, s. 12-19, 47-54. PURKYNÈ, Emanuel. 1859. Šumava a její rostlinstvo. Živa 7, č. 1, s. 20-31. PUTNA, Martin C. 2014. Překlad a výklad Slávy dcery z ...)
collections

Nalezen ve virtuální sbírce

vc:19100de5-a1b2-4b02-9f50-246e1c2f1517
Stránka
332 
(... zbrunátnět zaživa Z za živa zbláznit (se) zbrusu přísl. zažívací (např. ús trojí) zblblý zbrzdit zažívání ...)
Stránka
393 
(... . Ž. V. Živa, slovanské božstvo 203 Žukovskaja L. P. 197 Žundálek F. H. 219 393 ...)
Stránka
403 
(... osobnostní identitě trvale (aspoň za živa) eksistuje, kdežto její stavy, к nimž náležejí stavy vlastního těla ...)
Stránka
114 
(... byli vaši rodiče? 13. Pouhý katolíci. 14. Vaše matka je živa, jaký je ona víry? 14. Ona je podnes ...)
Stránka
167 
(... , Slovo a slovesnost, Sociologický časopis, Umění, Vesmír, Věstník ČSAV, Živa předsedů a místopředsedů ...)
Stránka
48 
(... sedmezcietma let. bude živa osmdesát let. Tehdy zlo | jest hlavu holiti. Baňkami od 25v hrdla zlo pósteti ...)
Stránka
453 
(... , že 4/5 žurnálů nalézají se v týchž rukou, které Gambettu již za živa glorifikovaly. Předseda ...)
Stránka
195 
(... prodromu českých obratlovců. Praha, 1903. Bayer, F. Katalog českých fossilních obratlovců. In: Živa. Praha ...)
collections

Nalezen ve virtuální sbírce

vc:19100de5-a1b2-4b02-9f50-246e1c2f1517
Stránka
48 
(... akumulace, nejryehleji (vlastně již úplně) u funkce prostředku obě-živa a až na výjimky funkce prostředku ...)
Stránka
172 
(... Other works Šeinohová. L.. Maršálek, В. (2005): Pohled do mikroskopického světa sinic. -Živa 53, 3, pp. 105-108. Šeinohová, L., Maršálek, В. (2005): Sinice - malé, ale klíčové (1). - Biologie ...)
Stránka
245 
(... časopisů Živa určených ruskému ministerstvu národní osvěty, resp. ruským univerzitám a [Franty] Šumavského ...)
Stránka
60 
(... , Živa 12(1902), 61-62. 60 ...)
Stránka
10 
(... 10 — Úvodem živa bez ženské otázky“ - psala Krásnohorská počátkem 80. let 19. století. - „poněvadž pracovati musila, jinak žiti nemohouc; žena bohatá pak pro chléb zajisté pracovati nebude, byť ...)
Stránka
17 
(... systému papírových peněz, pod pojmem inflace se chápala nadměrná emise peněz - papírového obě-živa, jež ...)

>Nahrávám další dokumenty...